U Maryi i Męczenników

Chętni uczniowie klasy czwartej wspólnie ze swymi bliskimi udali się na pielgrzymkę. Najpierw wzięli udział we Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Po niej zwiedzali kompleks słuchając opowieści pani przewodnik. Następnie uczniowie wyruszyli do Kazimierza Biskupiego. Tu historię miejsca oraz kultu Świętych Pięciu Polskich Braci Męczenników opowiedział zakonnik.
Późnym popołudniem wszyscy pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć powrócili z wyjazdu.