Poczet sztandarowy

Pierwszy skład:
Piotr Włodarczyk, Weronika Dylak, Maria Sołtys

Drugi skład:
Alan Matuszewski, Weronika Gołembka (w zastępstwie – Maria Tomczak), Lika
Antonenko