Poczet sztandarowy

Skład pierwszy:

Marcel Kulka, Julita Półrolniczak, Jagoda Niemyt

Skład drugi:

Jan Przybylski, Maja Jankowiak, Natalia Ziętkiewicz