Uczniowski Klub Sportowy

UKS „Grom” działa od grudnia 1995 r. Uczniowski Klub Sportowy działał przy szkołach golińskich. Obecnie przy SP wcześniej również przy gimnazjum. Celem klubu jest prowadzenie systematycznej pracy na rzecz sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i środowiska szkolnego Goliny. Działalność sportową realizujemy w ramach kilku sekcji , między innymi piłki nożnej, unihokeja, piłki ręcznej, badmintona i lekkiej atletyki.

UKS „Grom” organizuje liczne imprezy sportowo – rekreacyjne, propagując zdrowy styl życia, profilaktykę prozdrowotną, aktywność ruchową i wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu na obiektach sportowych. Są to między innymi: Mityng lekkoatletyczny obecnie jako jedyni w powiecie, akcja Polska biega – „Biegaj z nami golińskimi ulicami”, Dzień sportu, wyjazdy na mecze ekstraklasy w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej. UKS organizuje również obozy sportowe. Członkami UKS są uczniowie. Prezesem UKS jest nauczyciel wychowania fizycznego Sebastian Waszkiewicz.