Psycholog – Elżbieta Domagalska

Dyżur:

Poniedziałek 12.15 – 15.45
Wtorek 8.00 – 11.45
Czwartek 8.00 – 11.45

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej będę sprawować opiekę nad Uczniami Szkoły, współpracując z nauczycielami. Moje zadania to m.in.: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych, kryzysowych, podejmowanie działań profilaktycznych. Oferuję indywidualne porady i konsultacje zarówno dla uczniów, jak dla rodziców.