Logopeda – Marzena Adamkiewicz

Zajęcia prowadzi:
Wtorek 12.45 – 15.15 (ostatnia godzina co drugi tydzień)
Środa 12.45 – 15.15 (ostatnia godzina co drugi tydzień)

Czwartek 12.45- 14.15
Piątek 12.45- 13.30