Logopeda – Marzena Adamkiewicz

Zajęcia prowadzi:
Wtorek 12.45 – 14.15
Środa 11.45 – 15.05
Czwartek 12.45- 14.15