Logopeda – Marzena Adamkiewicz

Zajęcia prowadzi:
Wtorek 12.25 – 14.15
Środa 12.35 – 14.15
Piątek 11.45 – 13.15