O szkole

Po uwłaszczeniu włościan w 1834 roku wybudowano szkołę dla mieszkańców Goliny, Patoki, Bielaw i Stefanowa. Dyrektorem placówki był Jan Ogrodowski , który pracował na tym stanowisku 45 lat, tj. do roku 1889. Jego następca to pan Molski z Rozdrażewa. W 1904 roku kierownikiem jej został Władysław Łuszczyński . Przez okres wojenny szkoła nie działała. Uroczyste otwarcie po wojnie nastąpiło 15 lutego 1945 roku. Od grudnia 1964r. rozpoczęto prace przy rozbudowie budynku szkolnego. Dnia 8 maja 1966r. wmurowano akt erekcyjny. Funkcję dyrektora pełnił wówczas od 1963r. Edmund Pautrzak. Szkole dobudowano część frontową oraz pawilon. Otwarcie nastąpiło 27 listopada 1967r. Kolejnym dyrektorem w okresie od 1990 do 1999 r. był Hieronim Gabrysiak , od 1999 do 2007r. Krystyna Kaczmarek, od 2007 do końca roku 2019 Urszula Kowalczyk. Od 1 stycznia 2020 dyrektorem jest Tomasz Jankowski.

12

Klas

207

Uczniów

37

Pracowników

187

Lat działalności