Trójki klasowe

KlasaSkład
0P – Monika Miękus
ZP-Katarzyna Ignasiak
SK-Patrycja Tomaszczyk
IP – Joanna Klupś
ZP-Klaudia Adamczyk
SK-Aneta Pachurka
IIP – Izabela Szymkowiak
ZP- Paulina Nowicka
SK- Klaudia Sobczyk
IIIAP – Monika Kucharzak
ZP-Sabina Kuczyńska
SK- Milena Mielcarek
IIIBP – Martyna Palczewska
ZP- Dominik Mizera
SK- Marlena Tomczak
IVP – Agnieszka Wojtczak
ZP- Michalina Jelak
SK- Justyna Dudek
VAP – Agnieszka Stefaniak
ZP- Anna Roszak
SK- Dorota Kręc
VBP – Grzegorz Bera
ZP-  Emilia Ziętkiewicz
SK- Paulina Stolaś
VIP -Marcin Staniewski
ZP- Ewa Misiak
SK- Marzena Tomczak
VIIP – Agnieszka Przybylska
ZP- Monika Jankowska
SK- Katarzyna Tułaza
VIIIP – Justyna Margas
ZP-Gabriela Kiszel
SK-Maria Kręc
P – przewodnicząca/y
ZP – zastępca przewodniczącej/go
SK – skarbnik