Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

  • Martyna Palczewska

Zastępca Przewodniczącej

  • Marcin Staniewski

Sekretarz

  • Agnieszka Przybylska

Skarbnik

  • Marlena Tomczak

Komisja Rewizyjna

  • Justyna Margas
  • Agnieszka Stefaniak
  • Gabriela Kiszel

Członkowie

  • Trójki klasowe poszczególnych klas