Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

 • Izabela Kościelniak

Zastępca Przewodniczącego

 • Marlena Sołtys

Sekretarz

 • Izabela Matuszewska

Skarbnik

 • Ewa Misiak

Członkowie

 • Katarzyna Tułaza
 • Skrzypczak Monika
 • Gołembka  Katarzyna
 • Staniewska  Dorota
 • Mania Ilona
 • Walczak Monika
 • Jajczyk Karol
 • Stefaniak Agnieszka

Komisja Rewizyjna

 • Kręc Maria
 • Anna Raś
 • Kiszel Gabriela