Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

  • Izabela Kościelniak

Zastępca Przewodniczącego

  • Marlena Sołtys

Sekretarz

  • Izabela Matuszewska

Skarbnik

  • Ewa Misiak

Komisja Rewizyjna

  • Kręc Maria
  • Anna Raś
  • Kiszel Gabriela

Członkowie

  • Trójki klasowe poszczególnych klas