Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

  • Izabela Kościelniak

Zastępca Przewodniczącego

  • Martyna Palczewska

Sekretarz

  • Izabela Matuszewska

Skarbnik

  • Agnieszka Stefaniak

Komisja Rewizyjna

  • Maria Kręc
  • Anna Raś
  • Gabriela Kiszel

Członkowie

  • Trójki klasowe poszczególnych klas