Nauczyciele

Marchwiak Emilia

biologia, geografia, przyroda
marchwiak.emilia@szkolagolina.pl

Matuszak Kornelia

matematyka, doradztwo zawodowe
matuszak.kornelia@szkolagolina.pl

Orzechowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
orzechowska.ewa@szkolagolina.pl