Szkoła z klasą

Szkoła  nasza wzięła udział w pierwszej edycji Akcji Szkoła z klasą, która ruszyła w 2002 roku z inicjatywy Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.Program Szkoła z klasą opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady zostały przygotowane zadania. My też musieliśmy wybrać i zrealizować sześć zadań – po jednym do każdej zasady. Za zaliczenie zadań otrzymaliśmy  tytuł „Szkoły z klasą”.