Wszystkie Kolory Świata

Wszystkie Kolory Świata to międzynarodowy projekt UNICEF, który rozpoczął się w listopadzie 2011 roku. Uczniowie naszej szkoły przyłączyły się do  projektu, który  miał także na celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Zanim uczniowie przystąpili do szycia laleczek odbyli  „podróż przez kontynenty” tzn. wybierali  region świata, który ich najbardziej zainteresował, starali  się dowiedzieć jak najwięcej o kulturze wybranego kraju, zwyczajach w nim panujących, codziennym życiu ludzi. Ta wiedza pozwoliła i im uszyć laleczkę reprezentującą wybrane przez siebie państwo i wspomóc dzieci z Sierra Leone. Od tego czasu należymy do Klubu Szkół Unicef.