Dzień Dziecka

W ten niezwykły dzień każdy kto chciał przyszedł do szkoły z ulubioną maskotkę lub inną zabawką. Dodatkowo obowiązywał w tym dniu strój kolorowy i oryginalny. Niektórzy założyli śmieszne okulary, kapelusz, rogi, piżamę ….. Wielu uczniów wykorzystało postać z filmu, bajki itp.
Niespodzianką było zebranie całej społeczności uczniowskiej w sali gimnastycznej na trzeciej lekcji. Dopiero po wejściu ogłoszona została godzinna dyskoteka. Zabawa była przy najróżniejszej muzyce.