Nasnuwane słowami – konkurs na opowiadanie

Jak wyglądały prace hafciarek? O czym gawędziły podczas wspólnej pracy? Jakie historie przeżywały? O czym marzyły? Potrafisz to sobie wyobrazić? A może jeszcze to opisać? Weź udział konkursie na opowiadanie „Nasnuwane słowami”.

Tematem pracy mają być golińskie hafciarki. Mogą być to historie prawdziwe, ale też zmyślone. Dotyczyć przeszłości, osadzone w teraźniejszości albo też dziać się w przyszłości. Ważne, aby opis zwyczajów, obrzędów,  strojów, miejsc, przyrody, był dostosowany do czasu, w którym dzieje się akcja.

Konkurs przeznaczony jest dla osób od 12 roku życia. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  • uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • dorośli

Opowiadania należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocina – Filia w Golinie, która wraz ze Szkołą Podstawową w Golinie jest organizatorem konkursu. Termin oddawania prac upływa 30 kwietnia.

Jak hafciarki snują białą nicią przepiękne dzieła, tak teraz wy nasnuwając słowami, stwórzcie równie piękne opowiadania. Do dzieła!