Rekrutacja zakończona

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie uprzejmie informuje, że wszyscy zgłoszeni kandydaci z obwodu szkolnego, zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowa lista osób do wglądu w szkole. Jednocześnie przypominamy o złożeniu pisemnego oświadczenia woli, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił. Proszę to zrobić najpóźniej do poniedziałku 16 marca.