Koronawirus – ważne informacje i procedury

W związku z pojawieniem się w Polsce pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa, również w placówkach oświatowych zostały opracowane procedury i wszczęte działania profilaktyczne, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19.

Od kilku dni prowadzona jest w szkole akcja informacyjna i nałożony szczególny nacisk na dbanie o higienę osobistą zarówno uczniów, jak i pracowników.  Z dniem dzisiejszym zarządzeniem Dyrektora zostały wprowadzone procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z treścią dokumentu.

Prosimy również o informowanie dyrekcję bądź wychowawców klas o niepokojących sygnałach i objawach mogących wskazywać na chorobę oraz bezwzględne stosowanie się do zalecań zawartych w zarządzeniu.

Kontakt telefoniczny ze Szkołą Podstawową w Golinie – (62) 740 40 23