Najlepsi sportowcy

Koniec roku szkolnego sprzyja różnym podsumowaniom. Jednym z nich jest ogłoszenie wyników na najlepszego sportowca szkoły. Przez cały rok szkolny uczniowie klas IV – VIII zbierali punkty za udział w różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych.

Najlepszymi sportowcami zostali: wśród dziewcząt Gabriela Biernacka (klasa IV) i Piotr Włodarczyk (klasa VIIA) wśród chłopców. Zdobywcy pierwszych czterech miejsc otrzymali puchary, a od miejsca piątego do dziesiątego pamiątkowe medale.