Egzamin ósmoklasisty

Pod koniec maja kolejny raz odbył się egzamin ósmoklasisty. Odbywał się przez trzy dni. Najpierw uczniowie pisali test z języka polskiego. Drugiego dnia wykazywali się wiedzą matematyczną. Natomiast trzeci dzień to popisy z języka obcego – w naszej szkole wszyscy wybrali język angielski.

Cały egzamin był przeprowadzany w formie pisemnej. Uczeń na egzaminie z każdego przedmiotu otrzymał arkusz egzaminacyjny. Znajdowały się tam zadania zamknięte (tylko jedna poprawna odpowiedź do zakreślenia) i zadania otwarte (uczeń samodzielnie pisze odpowiedź).

W tym roku do egzaminu przystąpiło 36 uczniów. Wyniki stresujących dni poznają pod koniec czerwca.