Wniosek o nadanie szkole imienia

31 stycznia przypada 70-ta rocznica śmierci Heleny Moczeńskiej, dawnej właścicielki majątku w Golinie, działaczce społecznej podczas Powstania Wielkopolskiego czy wreszcie wielkiej miłośniczce i propagatorce nasnuwanego haftu zwanego inaczej snutkowym, z którego Golina słynie nie tylko w całej Polsce, ale również poza jej granicami.

Na początku tego roku Szkoła Podstawowa w Golinie rozpoczęła przygotowania do nadania placówce imienia właśnie Heleny Moszczeńskiej. Wniosek Rady Pedagogicznej został przekazany mieszkańcom na zebraniu sołeckim, a następnie uzyskał pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Dokładnie w rocznicę śmierci, niejako symbolicznie został do Rady Miejskiej złożony wniosek wraz wymaganymi załącznikami. Jak czytamy w uzasadnieniu – Patron szkoły winien być po pierwsze tożsamy z placówką, osobą z którą całe środowisko – nie tylko szkolne – będzie się identyfikować. Osobą dającą świadectwo ponadczasowych i uniwersalnych idei, które z jednej strony mogą być pielęgnowane oraz kontynuowane przez następne pokolenia. Wreszcie inspirujące, pozwalające tworzyć rzeczy nowe, odpowiadające zastanej rzeczywistości, dostosowując się do warunków i czasów. Otwierać kolejny rozdział, pisać dalszą historię, z jednoczesnym poszanowaniem tradycji. Kierując się wyborem Heleny Moszczeńskiej na patrona szkoły, pod uwagę brany był przede wszystkim kulturalny (regionalny) oraz społeczny aspekt z jej bogatego życiorysu (…) W samej Golinie pamięć o Moszczeńskiej przetrwała dzięki snutce, która jest symbolem miejscowości. Snutka jest lokalną chlubą i dumą. Scala ludzi oraz skupia ich wokół siebie. W Golinie działa mnóstwo różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń. Każde ma swoje pole działania, ale wszystkie je łączy właśnie snutka.

Teraz rajcy mają 60 dni, żeby się do tego wniosku ustosunkować i podjąć odpowiednią uchwałę. Z pomysłem nadania szkole imienia Heleny Moszczeńskiej nosiliśmy się już od dłuższego czasu. Przypadająca w tym roku okrągła rocznica jej śmierci, stała się idealną okazją, aby wreszcie podjąć inicjatywę i wokół tego  zbudować szereg wielu działań przybliżających nie tylko postać samej Moszczeńskiej, ale odnoszących się do niej dziedzictwa, w tym przede wszystkim snutki – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie Tomasz Jankowski. I dodaje – Zaczynamy zaraz po feriach od umieszczenia Krzyża Powstańczego na nagrobku Heleny Moszczeńskiej znajdującym się na golińskim cmentarzu. W kolejnych tygodniach będzie wiele akcji promujących oraz przybliżających postać patronki. Happeningi, konkursy czy rożnego rodzaju warsztaty adresowane nie tylko dla uczniów, ale także całej społeczności.

Uroczystość nadania szkole imienia planowana jest na koniec września tego roku.