Wiedza religijna

W Poznaniu odbyły się eliminacje rejonowe w XXVI Wielkopolskim Konkursie Wiedzy Religijnej. Wszyscy uczestniczy zostali podzieleni na cztery grupy. Uczniowie z Goliny zostali przydzieleni do trzeciej grupy, która liczyła 35 osób. Uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut rozwiązywali test składający się z 38 pytań. Każda odpowiedź była punktowana, maksymalnie można było zdobyć 43 punkty. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą m.in. z: Ewangelii wg św. św. Mateusza, Łukasza, i Marka; Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz z życia św. Tomasza z Akwinu.
Golinę reprezentowali ósmoklasiści: Julia Błaszczyk, Dorota Przybylska i Bartosz Jankowiak. Uczniowie uplasowali się w środkowej części stawki, co niestety nie było promowane awansem do finału. Niemniej gratulujemy odwagi udziału.