Wakacje rozpoczęte

Ostatni dzień roku szkolnego 2019/20 miał miejsce w ostatnich dniach czerwca i miał nietypowy przebieg. Epidemia koronawirusa COVID-19 wymusiła przestrzeganie niezwykłych przepisów sanitarnych m.in. dezynfekcja, maseczka, odpowiednia odległość.

Uczniowie klas I – II oraz IV – VII odbierali swe świadectwa z rąk wychowawców zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Jedynie klasa III i VIII miały odrębne skromne uroczystości – z udziałem rodziców.

Na koniec życzenia Tomasza Jankowskiego – dyrektora szkoły