Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

W tydzień po prezentacji kandydatek do Młodzieżowej Rady Miejskiej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Jarocin. Nasza szkoła miała do zdobycia jeden mandat radnego, o który starały się szóstoklasistki: Natalia Jajczyk i Maja Jankowiak. W głosowaniu wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Hieronim Czaplicki (przewodniczący), Justyna Żakowska (VIIIB), Jagoda Niemyt (VII) i Kamil Tułaza (VI). Po podliczeniu głosów komisja stwierdziła, że radną została Natalia Jajczyk. I to ona będzie przedstawicielem szkoły w Golinie w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Jarocinie.