Walczyli z hejtem

Siódmoklasiści wzięli udział w konferencji „STOP przemocy rówieśniczej”, zorganizowanej w JOK-u.

Uczniowie mieli okazję wysłuchać krótkich wykładów zaproszonych gości: nadkomisarza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i pracownika pedagogicznego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.

Obecny na spotkaniu Bartosz Walczak wiceburmistrz Jarocina, skoncentrował uwagę na istotnym temacie hejtu, krytyki i akceptacji wśród młodzieży. Opowiedział o planach utworzenia całodobowego telefonu zaufania. – Chcemy uruchomić całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w naszej gminie. Wiem, że jest to potrzebne.

Konferencję urozmaicono częścią artystyczno-edukacyjną, w której wystąpiły uczennice z Woli Książęcej. To wydarzenie miało na celu nie tylko edukację, ale również budowanie świadomości społecznej i wsparcie dla młodych ludzi w walce z przemocą rówieśniczą.