Spotkanie z policjantami

Do klas I-III przyjechali goście z Powiatowej Policji z Jarocina. Przedstawili dzieciom zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczne przejście przez pasy, reagowanie na zaczepki nieznajomych oraz postępowanie z przydomowymi psami. Dzieci brały czynny udział w pokazach. Najmłodsi uczniowie bardzo ciepło przyjęły gości w mundurach.