Samorząd Uczniowski ma szefa

Wrzesień w dużej mierze upłynął pod znakiem wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Najpierw uczniowie klas IV – VIII wybrali po dwóch przedstawicieli.

Następnie po raz pierwszy w historii szkoły odbyły się bezpośrednie wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą oraz debatą. Do objęcia tej funkcji pretendowały trzy osoby: Antonina Armon (kl. VII b), Paulina Mania (kl. VIII) oraz Kacper Szczepaniak (kl. VII a). Tym razem w głosowaniu udział wzięła cała społeczność uczniowska. Po podliczeniu głosów największe zaufanie zdobył Kacper Szczepaniak i tym samym został przewodniczącym SU. Natomiast Paulina Mania została pierwszym zastępcą, a Antonina Armon drugim zastępcą. Tomasz Jankowski, dyrektor szkoły, wręczył specjalne zaświadczenia o wyborze.

Gratulujemy pozytywnej kampanii i wyboru.