Samorząd Uczniowski ma szefa

Wrzesień ponownie upłynął pod znakiem wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Najpierw uczniowie klas IV – VIII wybrali po dwóch przedstawicieli.
Następnie już po raz trzeci w historii szkoły odbyły się bezpośrednie wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą oraz debatą. Do objęcia tej funkcji pretendowały trzy osoby: Zofia Ratajczak (VIIIA), Mikołaj Stasik (VIIIA) i Justyna Żakowska (VIIIB). Po podliczeniu głosów największe zaufanie zdobył Mikołaj Stasik i tym samym został przewodniczącym SU. Natomiast Zofia Ratajczak została pierwszym zastępcą, a Justyna Żakowska drugim zastępcą. Tomasz Jankowski, dyrektor szkoły, wraz z opiekunami SU wręczyli specjalne zaświadczenia o wyborze. Gratulujemy pozytywnej kampanii i wyboru.