Rada Dziecięca

Kilka dni po Dniu Dziecka w Jarocinie odbyła się uroczysta sesja Dziecięco – Młodzieżowej Rady Miejskiej. Naszą szkołę reprezentowała Patrycja Tomczak (kl. V).

W maju odbyły się sesje robocze podczas, których młodzi radni wybierali komisje w których chcą pracować. Patrycja wybrała Komisję Rozwoju Miasta i Gminy Jarocin oraz Komisję Edukacji i Inicjatyw Europejskich. W komisjach przygotowywano uchwały oraz wnioski. Nad ich pracami czuwali przedstawiciele dorosłej Rady Miejskiej jak i pracownicy Urzędu Miejskiego.

Wszystkie sprawy zostały przekazane odpowiednim organom, aby w miarę możliwości móc je wdrożyć w życie.

Jedną z podjętych uchwał jest zmiana nazwy z Dziecięco – Młodzieżowej Rady Miejskiej na Dziecięcą Radę Miejską. W nagrodę młodzi radni udadzą się we wrześniu na wycieczkę.