Próba sprawdzianu

W pierwszych dniach grudnia (od 6 do 8) odbyła się próba sprawdzianu ósmoklasisty. Przez trzy dni uczniowie zmagali się z testami z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Była to doskonała okazja do sprawdzenia stanu swej wiedzy oraz umiejętności związanymi z procedurami sprawdzianu. W tym roku szkolnym klasy ósme liczą 38 uczniów.