Pomoc Ukrainie

W obliczu wojny nasza szkoła włączyła się w szeroką akcję pomocy Ukrainie. Jedna z rodzin ukraińskich mieszkająca w Golinie zgłosiła się o pomoc dla młodych mężczyzn walczących na froncie. Zebrano m.in. latarki zakładane na czoło z bateriami, lornetki, termobieliznę, ciepłe wysokie skarpety. Wszystkie rzeczy zostały spakowane i wysłane do Warszawy do osoby koordynującej całą akcję. Stamtąd wyruszyły do Ukrainy.
W zbiórkę zaangażowali się pracownicy szkoły, rodzice i Rada Rodziców. Ponadto zgodnie z wcześniejszym harmonogramem została przeprowadzona zbiórka środków opatrunkowych. Pierwotnie miały być przeznaczone dla Fundacji „Redemptoris Missio” w Poznaniu pomagającej misjonarzom. W związku z działaniami wojennymi zebrane materiały zostały przekazane oddziałowi Caritas w Dobieszczyźnie, a stamtąd powędrowały do Ukrainy. Szczególnym wsparciem dla narodu ukraińskiego, zwłaszcza dzieci, były działania wśród uczniów klas I – III. Najmłodsi dla najmłodszych wykonali prace plastyczne mówiące o potrzebie pokoju.
Ponadto w ostatnich dniach do grona uczniów dołączyli kolejni uczniowie z Ukrainy i zamieszkali wśród nas. W każdej chwili oni jaki i najbliżsi mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.