Pocztówka za pocztówkę

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej wymiany pocztówkowej świetlic szkolnych. Akcja polega na wysyłaniu kartek do innych szkół. W dobie pandemii jest to ciekawy projekt, bo można poznać dzieci z różnych stron kraju, wymienić się adresami, opisać swoją miejscowość. Natomiast na mapie Polski zobaczyć gdzie dana miejscowość leży. Otrzymaliśmy już pocztówki z: Koszalina, Łowicza, Poznania, Jaworzna i Lisikierza.