Pasowanie na ucznia

Podobnie jak w 2022 roku również i w tym dla 19 uczniów Święto Komisji Edukacji Narodowej było wyjątkowym dniem. W sali gimnastycznej w obecności swych najbliższych oraz przedstawicieli wszystkich klas zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie. Pierwszoklasiści po zaprezentowaniu części artystycznej złożyli ślubowanie. Wcześniej jeszcze ks. Grzegorz Stachurski, proboszcz parafii w Golinie, dokonał poświęcenia nowego sztandaru naszej szkoły. Pasowania na uczniów dokonał Tomasz Jankowski – dyrektor szkoły. Nowi uczniowie otrzymali również prezenty od szóstoklasistów oraz Rady Rodziców. Natomiast w klasie wszelkie przybory szkolne zostały poświęcone przez ks. Grzegorza.

Ponadto dyrektor szkoły wręczył nagrody pracownikom placówki i złożył wszystkim życzenia. Głos zabrała także Martyna Palczewska – przewodnicząca Rady Rodziców. Radosną nowiną była informacja o nagrodzie burmistrza dla Sebastiana Waszkiewicza, i to po raz drugi z rzędu.