Niepodległość akademia

W przeddzień Święta Niepodległości odbyły się aż dwie akademie. Uczniowie klas 0 – 3 spotkali się w świetlicy. Trudną drogę do wolności opowiedział Łukasz Piechocki – nauczyciel historii w naszej szkole. Najmłodsi wysłuchali go z wielką uwagą. Natomiast uczniowie klas 4 – 8 zgromadzili się w sali gimnastycznej. Uczniowie klasy VB wyjaśnili czas zaborów i moment odzyskania wolności przez Polskę. Odczytywanie tych dziejów było przeplatane pieśniami patriotycznymi w wykonaniu poszczególnych klas. Powagę obchodów podkreślał strój galowy uczniów.