Niepodległa

We wtorkowe popołudnie, 9 listopada, poczet sztandarowy brał udział w obchodach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Jarocinie.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej z ceremoniałem wojskowym. Kolejna część, uroczysty capstrzyk, miała miejsce na terenie jednostki wojskowej.

Dwa dni później poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy świętej w Golinie. Po niej zostały złożone kwiaty na grobach przy kościele. Minęły dwa dni i ponownie w Golinie poczet sztandarowy brał udział w uroczystościach. Tym razem dodatkowo uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką część artystyczną. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na cmentarzu parafialnym. Obecni byli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.