Nadanie nowego sztandaru

Po dwóch latach od nadania imienia naszej szkole dopełnił się ten akt poprzez nadanie nowego sztandaru.

Wręczenie nowego sztandaru zostało poprzedzone przedstawieniem „Żywe drzewo” i pożegnaniem dotychczasowego sztandaru. Spektakl w wykonaniu uczniów z różnych klas mówił o przeszłości Goliny w kontekście najważniejszych wydarzeń z historii Polski. W opowieści wskazano jaki wpływ miały wydarzenia na życie Heleny Moszczeńskiej  – Patronki Szkoły.

Wprowadzenia nowego sztandaru dokonali: jako chorąży pocztu Bartosz Walczak – pierwszy zastępca burmistrza Jarocina, w asyście: Pauliny Warzywody – dyrektora Wydziału Oświaty i Karoliny Wielińskiej – Kuś – przewodniczącej Rady Miejskiej.

Po zaprezentowaniu sztandaru głos zabrał Tomasz Jankowski – dyrektor szkoły, a po nim licznie zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty, władze samorządowe różnych szczebli, przedstawiciele stowarzyszeń działających w Golinie.

Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie ławeczki przed najstarszą częścią naszej szkoły. Miejsce to zawiera mnóstwo symboli, do odkrywania których zachęcamy.