Krzyż Powstańczy na nagrobku Heleny Moszczeńskiej

W najbliższą niedzielę 16 lutego 2020 r. na golińskim cmentarzu parafialnym zostanie umieszczony Krzyż Powstańczy na nagrobku śp. Heleny Moszczeńskiej. Odznaczenie takie nadaje się uczestnikom Powstania Wielkopolskiego. Dawna właścicielka majątku Goliny, kojarzona przede wszystkim ze snutką, była również aktywną działaczką społeczną. Przewodniczyła jarocińskiemu oddziałowi PCK, który prowadził powojskowy szpital w Jarocinie, a podczas Powstania Wielkopolskiego – razem m.in. z Anielą Ostrożyną-Gorzeńską – zaopatrywała w odzież i żywność żołnierzy wracających z frontu.

Postać Heleny Moszczeńskiej jest jednym z wielu przykładów ofiarnej walki kobiet, choć niekoniecznie z karabinem w ręku,  w tym zwycięskim zrywie niepodległościowym.

Początek uroczystości o godz. 15:15. Trzy kwadranse później w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji poległych żołnierzy w 101 rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego.

Zapraszamy społeczność Goliny do udziału w tych wydarzeniach.