Klasy pierwsze

Z nowym rokiem szkolnym w szkole pojawili się nowi pierwszoklasiści. Jest ich 30 – zostali podzieleni na dwie klasy. Wychowawcą klasy IA jest p. Karol Dziurla, pomaga mu p. Lidia Teodorczyk (nauczyciel wspomagający). Do tej klasy uczęszcza 13 dzieci, w tym 4 chłopców i 9 dziewczynek. Klasa IB liczy 17 dzieci, w tym 6 chłopców i 11 dziewczynek. Wychowawczynią jest p. Joanna Borusiak.

Dzieci zajęcia mają w klasie, w sali gimnastycznej jak i na boisku szkolnym. Najmłodszych uczniów czeka niezwykłe wydarzenie – pasowanie na ucznia, które odbędzie się w październiku.