Inauguracja Roku Toboły

W 150. rocznicę urodzin ks. Szczepana Toboły zainaugurowano Rok Toboły.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w golińskim sanktuarium przez ks. Janusza Pytlika, emerytowanego proboszcza miejscowej parafii. Postać ks. Toboły przedstawił Ryszard Żyto – sołtys Goliny i Stefanowa. Inauguracja zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie ks. Toboły, który pochowany jest przy kościele parafialnym. W uroczystościach wzięli udział parafianie i poczty sztandarowe m.in. naszej szkoły. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w szkole znajduje się portret kapłana i opis jego dokonań.