Bal karnawałowy

W Tłusty Czwartek w świetlicy szkolnej odbył się Bal Karnawałowy. Najpierw bawili się uczniowie klas I – IV a po nich z klas V – VIII. Chętni z obydwu grup wzięli udział w konkursie na najlepsze wykonanie bardzo popularnego wśród młodzieży Tańca Wednesday. Odbyła się jeszcze konkurencja w jedzeniu pączka bez użycia rąk, a także zabawa w krzesła. Ponadto wśród młodszej grupy dzieci wybrano królową i króla balu – zostali nimi Pola Mizera i Marcin Tomczak. Organizatorzy zabawy (klasy IIIa, IIIb, VIIIa i VIIIb) zadbali także by nie zabrakło sił do tańca – działał bufet z bardzo urozmaiconą ofertą.