Pielęgniarka

Pielęgniarka – Bożena Przybył

Dyżury we wtorki i czwartki od 8.00 do 11.00

Fluoryzacja w drugim półroczu:
5 marca
16 kwietnia