Nauczyciele

Krzywania – Lee Maria

j. angielski

Marchwiak Emilia

biologia, geografia, przyroda
marchwiak.emilia@szkolagolina.pl

Orzechowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
orzechowska.ewa@szkolagolina.pl